Xe điện Trung Quốc tìm các 'tuyến đường vòng thân thiện' vào EU-Bài liêng OKVIP