Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới-đá gà OKVIP agency

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới-đá gà OKVIP agency

OKVIP